مأموریت


شرکت قند چناران با نیم قرن تجربه با داشتن نیروی مجرب و کارآمد و پرتلاش بر این باور است که با توجه به رسالتش که تامین یکی از كالاهاي مهم و استراتژيك صنایع غذایی ، آشامیدنی و سبد غذایی خانوار است بتواند با جذب چغندر بيشتر ،افزايش سطح زير كشت در منطقه و افزایش راندمان در هكتار ، كاهش آب مصرفي در مزارع با آموزش و ارائه خدمات بهتر به كشاورزان و استفاده از حداكثر ظرفيت توليد با رفع گلوگاهها و تصفيه شكر خام به جهت افزايش زمان بهره برداري به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

ارائه محصول با کیفیت بهتر و بالاتر نسبت به سالهای گذشته، ارتباط و همکاری بیشتر با شرکتهای مصرف کننده محصول و پاسخگو بودن به نیازهای آنها جهت جلب رضایت و افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود مستمر و در حفظ محيط زيست تلاش نمايد.