جزئیات خبر


آماده سازی کارخانه قند چناران برای بهره‌برداری در سال 1396

آماده سازی کارخانه قند چناران برای بهره‌برداری در سال 1396
1396/5/14

سرپرست شرکت قند چناران از آمادهسازی کارخانه قند این شرکت برای بهره‌برداری در سال 1396 خبر داد.
اسمعیل زرینزاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشینآلات موجود بیان کرد: در این بخش، تعمیر و نگهداری طبق برنامه ریزی که توسط دفتر فنی تهیه شده است، انجام میشود.
وی ادامه داد: در این برنامه، مواردی از قبیل گروهبندی نیروی انسانی برای تعمیرات، وظایف هر گروه در حوزه تعمیراتی خود، زمانبندی تعمیرات، تهیه چک لیستهای مربوط به هر بخش و... مطرح شده است.
زرینزاده، تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشینآلات در کارخانه قند چناران را ویژه بخشهای مکانیک، برق و ابزار دقیق و همچنین قندسازی یا فرایند تولید دانست.
وی نوسازی و رفع گلوگاههای خط تولید را از جمله اقدامات مربوط به آمادهسازی کارخانه قند چناران عنوان کرد و افزود: این فعالیتها به منظور افزایش ظرفیت مصرف چغندر، تصفیه شکر خام، کاهش توقفات احتمالی در حین کار و بهبود کیفیت محصول انجام شده است.
زرینزاده ادامه داد: هدف اصلی در مرحله نخست، تعویض ماشینآلات به دلیل فرسودگی زیاد و در وهله دوم، افزایش ظرفیت مصرف چغندر و تصفیه شکر خام است.
وی با اشاره به نوسازیهای انجام شده در کارخانه قند چناران طی سال جاری، گفت: ساخت و نصب 3 دستگاه فیلتر مکانیک برای شربت رقیق و استاندارد، تعویض الکتروپمپهای بخش تصفیه شربت و سانتریفیوژها، خرید و نصب 4 دستگاه فیلتر پرس برای شربت رقیق، در مدار قرار دادن بخش کریستالیزیسیون کارخانه قدیم و نوسازی در قسمت نیروگاه از جمله مواردی به شمار میرود که با هدف افزایش ظرفیت کارخانه و بهبود کیفیت شربت و کاهش توقفات صورت گرفته است.
 135-96

نظر شما